Lapse huviringi toetus

Majanduslikes raskustes muusikakoolis õppivate laste peredel on võimalus pöörduda Keila Linnavalitsusse lapse huviringi ja laagritoetuse saamiseks. Toetus on sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus.
Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avalduse saab esitada läbi e-taotluste keskkonna SPOKU või täita linna kodulehel olev blankett sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse avaldus ja saata see toetused@keila.ee. Alati on võimalus täita avaldus ka linnavalitsuses kohapeal.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.
Avaldusele peab juurde olema lisatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme kommunaalkulude arved ja muusikakooli poolt esitatud arve.
Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetust makstakse lapse huviringi ja laagri kulude osaliseks hüvitamiseks.
Laste huviringi- ja laagritoetuse määr 2023 aastal on kuni 200 eurot lapse kohta.